Genel

Hack The Box Cheat Sheat

Port Tarama:

ports=$(nmap -p- --min-rate=1000  -T4 10.10.10.4 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -sC -sV -p$ports 10.10.10.4

Alternatif:
nmap -sS -A 10.10.10.4
nmap -sC -sV 10.10.10.4

DirSearch
git clone https://github.com/maurosoria/dirsearch.git
cd dirsearch
python3 dirsearch.py -u http://10.10.10.28 -e php

SMB Client

smbclient -N -L \\\\10.10.10.4\\
smbclient -N \\\\10.10.10.4\\data

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.